Zasady poufności

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej oraz za zainteresowanie naszą firmą i produktami. Ochrona Państwa prywatności podczas przetwarzania danych osobowych jest dla nas ważna.

 

Informacje ogólne
Informacje o kontrolerze
Firma: ABM Greiffenberger Antriebstechnik GmbH
Przedstawiciele prawny: Dr. Norbert Neumann, Thomas Heim
Adres: Friedenfelser Straße 24, 95615 Marktredwitz | Niemcy
Dane kontaktowe inspektora ochrony danychdatenschutzabm-antriebede

 

Dane, których dotyczy wniosek
Dane osobowe zbierane są tylko wtedy, gdy użytkownik sam je poda. Poza tym nie są zbierane żadne dane osobowe. Przetwarzanie Państwa danych osobowych, które wykracza poza zakres ustawowych uprawnień, jest możliwe wyłącznie na podstawie Państwa wyraźnej zgody.

 

Cel przetwarzania: Realizacji kontraktu.
Kategorie odbiorców: Organy publiczne w przypadku nadrzędnych przepisów prawnych. Zewnętrzni dostawcy usług lub inni wykonawcy. Inne organy zewnętrzne, o ile osoba, której dane dotyczą, wyraziła na to zgodę lub przekazanie danych jest dozwolone ze względu na nadrzędny interes.
Transfery do państw trzecich: W ramach realizacji umowy można również korzystać z usług podmiotów przetwarzających dane poza Unią Europejską.
Czas przechowywania danych: Okres przechowywania danych zależy od ustawowych wymogów dotyczących przechowywania i wynosi zazwyczaj 10 lat.

 

Korzystanie z newslettera
Podczas rejestracji w celu otrzymywania naszego newslettera, przekazują nam Państwo swój adres e-mail oraz, opcjonalnie, inne informacje. Dane te wykorzystujemy wyłącznie w celu przesyłania Państwu newslettera. Dane podane w zgłoszeniu do newslettera, przechowujemy do momentu rezygnacji z subskrypcji newslettera. W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji za pośrednictwem linku umieszczonego w biuletynie lub wysyłając do nas odpowiednią wiadomość. Rezygnując z subskrypcji, cofają Państwo zgodę na wykorzystanie swojego adresu e-mail.<br/> <br/> Ponadto wykorzystujemy Państwa adres e-mail, który otrzymujemy w związku ze sprzedażą produktu lub usługi, wyłącznie do celów reklamy bezpośredniej w formie naszego newslettera dotyczącego sprzedawanych przez nas produktów lub usług podobnych do tych, które Państwo zamówili, pod warunkiem, że nie wyrazili Państwo sprzeciwu wobec wykorzystywania Państwa adresu e-mail w ten sposób. Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystywaniu swojego adresu e-mail, nie ponosząc przy tym żadnych kosztów poza kosztami transmisji według stawek podstawowych. Swój sprzeciw (a tym samym rezygnację z otrzymywania naszego newslettera) mogą Państwo zgłosić wysyłając odpowiednią wiadomość na nasz adres e-mail (zob. Nota prawna.zm.).

 

Analiza strony internetowej przez Matomo (dawniej Piwik)
Zakres przetwarzania danych osobowych: Na naszej stronie internetowej używamy otwartoźródłowego oprogramowania Matomo (dawniej Piwik), służącego do analizy ruchu na naszej stronie internetowej. Oprogramowanie to zapisuje plik cookie na komputerze użytkownika. W momencie przeglądania poszczególnych stron naszej witryny, zapisywane są następujące dane:

> Źródłowy adres IP użytkownika
> Adres otwieranej strony internetowej
> Adres strony internetowej, z której użytkownik został przekierowany (referer)
> Podstrony otwierane ze strony internetowej
> Czas spędzony na stronie internetowej
> Częstotliwość przeglądania strony internetowej

Oprogramowanie działa wyłącznie na serwerach naszej strony internetowej. Tylko tam przechowywane są dane osobowe użytkowników. Dane te nie są przekazywane osobom trzecim.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych użytkowników jest art. 6 ust. 1 pkt. a DSGVO [niemieckie rozporządzenie dot. przetwarzania danych].
Cel przetwarzania danych: Przetwarzanie danych osobowych użytkowników umożliwia nam analizę ruchu na naszej stronie internetowej. Dzięki analizie pozyskanych danych jesteśmy w stanie uzyskać informacje na temat korzystania z poszczególnych elementów strony internetowej przez naszych użytkowników. Pomaga nam to stale ulepszać naszą stronę internetową i czynić ją jeszcze bardziej przyjazną dla użytkownika.
Czas przechowywania: Dane są usuwane, gdy tylko przestają być potrzebne do naszych celów ewidencyjnych. W naszym przypadku ma to miejsce po 180 dniach.

 

Wykorzystanie własnych “cookies”
Niniejsza strona internetowa wykorzystuje własne “cookies”, aby zwiększyć przyjazność dla użytkownika (“cookies” to pliki tekstowe wysyłane przez serwer internetowy do przeglądarki użytkownika i przechowywane tam w celu późniejszego odtworzenia). Nasze własne “cookies” nigdy nie przechowują żadnych danych osobowych. Mogą Państwo uniemożliwić korzystanie z plików “cookies”, ustawiając swoją przeglądarkę w taki sposób, aby nie zezwalała na zapisywanie plików “cookies”.
 

Szczegółowe informacje na temat procesu składania wniosków
Dane, których dotyczy wniosek: Informacje o wniosku
Cel przetwarzania: Wdrożenie procesu składania wniosków
Kategorie odbiorców: Organy publiczne w przypadku nadrzędnych przepisów prawnych. Zewnętrzni dostawcy usług lub inni wykonawcy. Inne organy zewnętrzne, o ile osoba, której dane dotyczą, wyraziła na to zgodę lub przekazanie danych jest dozwolone ze względu na nadrzędny interes.
Transfery do państw trzecich: W ramach realizacji umowy można również korzystać z usług podmiotów przetwarzających dane poza Unią Europejską.
Czas przechowywania danych: Dane dotyczące wniosków są zazwyczaj usuwane w ciągu czterech miesięcy od powiadomienia o decyzji, chyba że udzielono zgody na dłuższe przechowywanie danych.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych klientów/przyszłych klientów
Dane, których dotyczy wniosek: Dane przekazywane w celu realizacji umowy; w razie potrzeby dodatkowe dane do przetwarzania na podstawie Państwa wyraźnej zgody.
Cel przetwarzania: Realizacji kontraktu.
Kategorie odbiorców: Organy publiczne w przypadku nadrzędnych przepisów prawnych. Zewnętrzni dostawcy usług lub inni wykonawcy. Inne organy zewnętrzne, o ile osoba, której dane dotyczą, wyraziła na to zgodę lub przekazanie danych jest dozwolone ze względu na nadrzędny interes.
Transfery do państw trzecich: W ramach realizacji umowy można również korzystać z usług podmiotów przetwarzających dane poza Unią Europejską.
Czas przechowywania danych: Okres przechowywania danych zależy od ustawowych wymogów dotyczących przechowywania i wynosi zazwyczaj 10 lat. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych pracowników
Dane, których dotyczy wniosek: Dane przekazywane w celu realizacji umowy; w razie potrzeby dodatkowe dane do przetwarzania na podstawie Państwa wyraźnej zgody.
Cel przetwarzania: Realizacji kontraktu.
Kategorie odbiorców: Organy publiczne w przypadku nadrzędnych przepisów prawnych. Zewnętrzni dostawcy usług lub inni wykonawcy. Inne organy zewnętrzne, o ile osoba, której dane dotyczą, wyraziła na to zgodę lub przekazanie danych jest dozwolone ze względu na nadrzędny interes.
Transfery do państw trzecich: W ramach realizacji umowy można również korzystać z usług podmiotów przetwarzających dane poza Unią Europejską.
Czas przechowywania danych: Okres przechowywania danych zależy od ustawowych wymogów dotyczących przechowywania i wynosi zazwyczaj 10 lat.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych dostawców
Dane, których dotyczy wniosek: Dane przekazywane w celu realizacji umowy; w razie potrzeby dodatkowe dane do przetwarzania na podstawie Państwa wyraźnej zgody.
Cel przetwarzania: Realizacji kontraktu.
Kategorie odbiorców: Organy publiczne w przypadku nadrzędnych przepisów prawnych. Zewnętrzni dostawcy usług lub inni wykonawcy. Inne organy zewnętrzne, o ile osoba, której dane dotyczą, wyraziła na to zgodę lub przekazanie danych jest dozwolone ze względu na nadrzędny interes.
Transfery do państw trzecich: W ramach realizacji umowy można również korzystać z usług podmiotów przetwarzających dane poza Unią Europejską.
Czas przechowywania danych: Okres przechowywania danych zależy od ustawowych wymogów dotyczących przechowywania i wynosi zazwyczaj 10 lat.

 

Dalsze informacje i kontakty
Ponadto w każdej chwili mogą Państwo skorzystać z prawa do korekty lub usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych. Tutaj znajdziesz opcję aby skontaktować się z nami drogą mailową lub listowną. Mają Państwo również prawo zwrócić się ze skargą do organu nadzorczego ds. ochrony danych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych w firmie:

Dipl.-Ing. (FH) Robert Aumiller
Strona internetowa: www.iitr.de

Kontakt PL

Inhalt

Skontaktuj się z nami

Napisz do nas

Serwis i wsparcie. Proszę użyć formularz kontaktowy.

Nasz produkt dla Twojego zastosowania

* Proszę wypełnić wszystkie pola oznaczone gwiazdką (*) abyśmy mogli odpowiedzieć na Twoje zapytanie.

  • Silniki
  • Przekładnie
  • Falowniki

>

  • Silniki
  • Przekładnie
  • Falowniki